Up Profil Výrobky Kontakt

Fínska sauna
Sušenie reziva Fínska sauna

                                                                                                                  

Saunovacie služby

Saunovacie služby sú poskytované na základe objednávok. Saunovacia miestnosť  je pre

maximálne 8 osôb a preto je vhodná pre rodinné saunovanie, či uzavretú menšiu spoločnosť.

Dĺžka saunovacieho cyklu je 2,5 hodiny a jeho cena je 10 €.


Kontaktný formulár :

Požadovaný údaj!Požadovaný údaj!

Požadovaný údaj!Požadovaný údaj!.

Požadovaný údaj!Nesprávna e-mail adresa!Požadovaný údaj!Neplatná adresa!

Vložte platné tel. číslo.Neplatné tel. číslo!Vložte platné tel. číslo.neplatné tel. číslo!

 

 

Hit Counter

Pripomienky a otázky k tejto stránke posielajte na:  krajo@atlas.sk
Posledná aktualizácia: 16.04.2016